Produkt

  • Aerogel Insulation Felt

    Aerogel isoleringsfilt

    Aerogel isoleringsfilt är mjuk, hydrofob, högtemperaturstabil, brandsäker, brandskyddande isoleringsmaterial, den består av mikroporösa material och oorganiskt fibermaterial.

  • Microporous Insulation Board

    Mikroporös isoleringsskiva

    Mikroporös kartong är gjord med speciell teknik med användning av olika råmaterial, värmeledningsförmågan är lägre än stationär luft under atmosfärstryck